writing skills

writing skills

писмени умения stylistické schopnosti effektiv skriftlig fremstilling Gewandtheit im schriftlichen Ausdruck τεχνική της σύνταξης técnicas de redacción teksti koostamise oskus tekstin laadintakäytäntö pratique de rédaction pratique de rédaction vještina pisanja írásbeli készségek pratica di redazione rašymo įgūdžiai dokumentu izstrādes prasmes writing skills redactie in de praktijk umiejętność redagowania pism prática da redacção abilități de redactare písomné zručnosti veščina pisanja вештина писања förmåga att uttrycka sig i skrift

Synonyms

drafting skills, writing practices

Broader terms

vocational training