working population

working population

трудоспособно население ekonomicky činné obyvatelstvo arbejdsstyrke Erwerbsbevölkerung οικονομικά ενεργός πληθυσμός población activa töötav elanikkond ammatissa toimiva väestö population active population active radno aktivno stanovništvo aktív népesség popolazione attiva darbingieji gyventojai nodarbinātie iedzīvotāji working population beroepsbevolking ludność aktywna zawodowo população activa populație activă pracujúca populácia delovno aktivno prebivalstvo радно активно становништво arbetskraft