waterway transport

waterway transport

воден транспорт říční přeprava flodskipperi Binnenschifffahrt τομέας ποταμοπλοΐας transportista fluvial veetransport vesiliikenne batellerie batellerie riječni prijevoz vízi közlekedés naviglio vandens kelių transportas ūdensceļu transports waterway transport beroep in de binnenscheepvaart transport wodny barcaça transport fluvial riečna doprava plovba po celinskih plovnih poteh речни превоз flod- och kanalbåtstransport

Synonyms

bargeman, boatman