voting intentions

voting intentions

намерение за гласуване volební předpoklad stemmehensigt Wählerwille εκλογικές προθέσεις intención de voto hääletamiskavatsus äänestysaikomus intention de vote intention de vote opredijeljenost birača választópolgárok akarata intenzione di voto balsavimo motyvai balsošanas mērķis voting intentions waarschijnlijk kiesgedrag intencje wyborcze intenção de voto intenții de vot voličské zámery volja volivcev опредељеност бирача röstavsikt

Synonyms

voter poll, voter survey

Broader terms

vote