vote on a text as a whole

vote on a text as a whole

общо гласуване zablokované hlasování bunden afstemning Gesamtabstimmung δεσμευμένη ψηφοφορία voto en bloque teksti hääletamine tervikuna äänestys asiakirjan hyväksymisestä kokonaisuudessaan vote bloqué vote bloqué glasovanje za tekst u cjelini szavazás a szöveg egészéről voto bloccato balsavimas už visą tekstą balsošana par tekstu kopumā vote on a text as a whole globale stemming głosowanie nad całością voto bloqueado vot pentru ansamblul unui text de lege hlasovanie o návrhu textu ako o celku glasovanje o besedilu v celoti гласање о тексту у целини omröstning om en text i dess helhet

Broader terms

parliamentary vote