voluntary organisation

voluntary organisation

доброволна организация dobročinná organizace velgørende organisation Wohlfahrtsverband εθελοντική οργάνωση organización benéfica vabatahtlik organisatsioon vapaaehtoisjärjestö organisation bénévole organisation bénévole dobrovoljna organizacija önkéntes szervezet organizzazione senza fini lucrativi savanoriška organizacija brīvprātīga organizācija voluntary organisation vrijwilligersorganisatie organizacje charytatywne organização de beneficência organizații de voluntari dobrovoľná organizácia prostovoljna organizacija добровољна организација frivilligorganisation

Synonyms

charitable organisation, voluntary organization