video surveillance

video surveillance

видео наблюдение video monitoring videoovervågning Video-Überwachung τηλεοπτική παρακολούθηση vigilancia por vídeo videovalve videovalvonta vidéosurveillance vidéosurveillance videonadzor videokamerás megfigyelőrendszer videosorveglianza sekimas vaizdo kameromis videonovērošana video surveillance videobewaking nadzór wideo videovigilância supraveghere video videomonitorovanie video nadzor видео надзор kameraövervakning

Synonyms

camera surveillance, security camera surveillance

Broader terms

video communications