urban road

urban road

градски път městská komunikace vej i byområde städtische Straße αστική οδός vía urbana linnatee kaupunkialueen tie voie urbaine voie urbaine gradska cesta városi út strada di città miesto kelias pilsētas ceļš urban road weg binnen de bebouwde kom droga miejska via urbana drum orășenesc mestská komunikácia mestna cesta градски пут väg i stadsområde

Broader terms

road network