urban problem

urban problem

градски проблем problematika měst bymæssigt problem städtebauliches Problem προβλήματα της πόλης problema urbano linnaehituslik probleem kaupunkirakentamiseen liittyvät ongelmat problème urbain problème urbain gradski problem várostervezési probléma problema urbano miestų problema pilsētas grūtības urban problem stedelijk probleem problem miejski problema urbano probleme urbane problematika miest urbanistični problem градски проблем stadsproblem

Broader terms

town planning