urban area

urban area

градска област městská zóna byzone Stadtgebiet αστική ζώνη zona urbana linnapiirkond kaupunkialue zone urbaine zone urbaine gradsko područje városi térség zona urbana miesto zona pilsētas teritorija urban area stedelijk gebied obszar miejski zona urbana zonă urbană mestská zóna mestno območje градско подручје stadsområde

Synonyms

urban region, urbanised region