unitarian State

unitarian State

унитарна държава unitární stát enhedsstat Nationalstaat ενιαίο κράτος Estado unitario unitaarriik keskitetty valtio État unitaire État unitaire unitarna država unitárius állam Stato unitario vienalytė valstybė unitāra valsts unitarian State eenheidsstaat państwo unitarne Estado unitário stat unitar unitárny štát unitarna država унитарна држава enhetsstat

Synonyms

centralised State

Broader terms

State