type of tenure

type of tenure

режим на земеделска експлоатация typ údržby driftsmåde Bewirtschaftungsform σύστημα εκμετάλλευσης régimen de explotación valdusvorm hallintaoikeuden muoto faire-valoir faire-valoir vrsta zemljišnoga zakupa használati viszony conduzione teisinis žemės naudojimo pagrindas zemes īpašuma lietošanas veids type of tenure bedrijfsvoering forma użytkowania ziemi regime de exploração agrícola regim de exploatare agricolă typ držby vrsta posesti врста земљишног поседа driftform