transportation tariff

transportation tariff

транспортни тарифи dopravní tarif transporttarif Beförderungstarif κόμιστρο tarifa de transporte veotariif kuljetusmaksut tarif de transport tarif de transport prijevozna pristojba fuvardíjszabás tariffa di trasporto vežimo tarifas pārvadāšanas tarifs transportation tariff vervoerstarief taryfa przewozowa tarifa de transporte tarif de transport dopravná tarifa prevozna tarifa превозна тарифа transporttaxa