traffic signs

traffic signs

пътни знаци dopravní značky afmærkning Verkehrszeichengebung σήμανση señalización liiklusmärgid liikennemerkit signalisation signalisation prometni znak közlekedési jelzések segnaletica kelio ženklai ceļa zīmes traffic signs bebakening znaki drogowe sinalização indicatoare de circulație dopravné značky prometna signalizacija саобраћајни знаци trafikanordning

Synonyms

light signalling, lighted road sign, road signs and signals