town-country relationship

town-country relationship

отношения град - провинция vztah mezi městem a venkovem forholdet by-land Stadt-Land-Verhältnis σχέση πόλης-υπαίθρου relación campo-ciudad linna ja maa suhe kaupungin ja maaseudun suhde relation ville-campagne relation ville-campagne odnos grada i sela kapcsolatok a város és a vidék között rapporto città-campagna miesto ir kaimo ryšiai pilsētas un lauku attiecības town-country relationship verhouding stad-platteland stosunki miasto-wieś relação cidade-campo relații sat-oraș vzťah mesto – vidiek odnos mesto-podeželje однос село-град förhållandet stad–landsbygd