tidal energy

tidal energy

приливна енергия slapová energie tidevandsenergi Gezeitenenergie ενέργεια από την παλίρροια energía maremotriz loodeteenergia vuorovesienergia énergie marémotrice énergie marémotrice energija plime i oseke árapály-energia energia mareomotrice jūros potvynių energija plūdmaiņu enerģija tidal energy getijdenenergie energia pływów energia maremotriz flux de energie prílivová energia energija plimovanja енергија плиме и осеке tidvattenenergi

Synonyms

tidal power