threshold price

threshold price

ценови праг prahová cena tærskelpris Schwellenpreis τιμή κατωφλίου precio umbral künnishind kynnyshinta prix de seuil prix de seuil prag cijene küszöbár prezzo d´entrata slenkstinė kaina sliekšņa cena threshold price drempelprijs cena progowa preço-limiar preț inițial hraničná cena cenovni prag ценовни праг tröskelpris

Broader terms

farm prices