thermal energy

thermal energy

термална енергия tepelná energie varmeenergi Wärmeenergie θερμική ενέργεια energía térmica soojusenergia lämpöenergia énergie thermique énergie thermique toplinska energija hőenergia energia termica šiluminė energija siltumenerģija thermal energy thermische energie energia cieplna energia térmica energie termică tepelná energia toplotna energija топлотна енергија värmeenergi