tax incentive

tax incentive

фискално стимулиране daňový podnět skatteincitament Steueranreiz φορολογικό κίνητρο incentivo fiscal maksusoodustus verokannustin stimulant fiscal stimulant fiscal porezni poticaj adóösztönzés incentivo fiscale mokesčių paskata nodokļu stimuli tax incentive fiscale stimulans bodźce podatkowe estímulo fiscal stimulent fiscal daňový stimul davčna spodbuda порески подстицај skatteincitament