tax evasion

tax evasion

отклонение на данъци zkrácení daně skattesvig Steuerhinterziehung φοροδιαφυγή fraude fiscal maksudest kõrvalehoidumine veropetos fraude fiscale fraude fiscale utaja poreza adókijátszás frode fiscale mokesčių vengimas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas tax evasion belastingfraude oszustwo podatkowe fraude fiscal fraudă fiscală daňový únik davčna utaja утаја пореза skattefusk

Broader terms

tax offence