suspension of payments

suspension of payments

преустановяване на плащания zastavení plateb betalingsstandsning Zahlungseinstellung παύση πληρωμών suspensión de pagos maksete peatamine maksujen lakkauttaminen cessation de paiement cessation de paiement privremena obustava plaćanja kifizetések felfüggesztése cessazione dei pagamenti mokėjimų sustabdymas maksājumu pārtraukšana suspension of payments staken van betalingen wstrzymanie płatności cessação de pagamentos suspendarea plăților pozastavenie platieb ustavitev plačil обустављање плаћања betalningsinställelse

Broader terms

business activity

Narrower terms

composition