supplementary trade mechanism

supplementary trade mechanism

допълнителен търговски механизъм doplňkový obchodní mechanismus supplerende mekanisme ergänzender Mechanismus συμπληρωματικός μηχανισμός mecanismo complementario de los intercambios täiendav kaubandusmehhanism täydentävä kaupan järjestelmä mécanisme complémentaire aux échanges mécanisme complémentaire aux échanges dodatni trgovinski mehanizam kiegészítő kereskedelmi mechanizmus meccanismo complementare papildomasis prekybos mechanizmas tirdzniecības papildu mehānisms supplementary trade mechanism complementair mechanisme uzupełniający mechanizm handlowy mecanismo complementar das trocas mecanism comercial suplimentar doplnkový obchodný mechanizmus dodatni trgovinski mehanizem додатни трговински механизам kompletterande handelsmekanism

Synonyms

STM, STM certificate, supplementary mechanism