suicide

suicide

самоубийство sebevražda selvmord Freitod αυτοκτονία suicidio enesetapp itsemurha suicide suicide samoubojstvo öngyilkosság suicidio savižudybė pašnāvība suicide zelfmoord samobójstwo suicídio sinucidere samovražda samomor самоубиство självmord