structural expenditure

structural expenditure

структурен разход strukturální výdaje na výzkum strukturudgift Strukturausgabe διαρθρωτική δαπάνη gasto estructural struktuurikulud rakennemenot dépense structurelle dépense structurelle strukturni izdatak strukturális kiadás spesa strutturale struktūrinės išlaidos strukturāli izdevumi structural expenditure structurele uitgave wydatki strukturalne despesa estrutural cheltuieli structurale štrukturálny výdavok strukturni izdatki структурни расход strukturutgift