socioprofessional category

socioprofessional category

социопрофесионална категория socio-profesní kategorie socio-professionel gruppe sozioprofessionelle Gruppe κοινωνικοεπαγγελματική κατηγορία categoría socioprofesional ühiskondlik-ametialane kategooria yhteiskunnallis-ammatillinen ryhmä catégorie socioprofessionnelle catégorie socioprofessionnelle društvena kategorija zvanja társadalmi-szakmai csoport categoria socioprofessionale socialinė ir profesinė kategorija sociāli profesionālā kategorija socioprofessional category sociaal-professionele categorie kategoria socjo-zawodowa categoria socioprofissional categorie socio-profesională socioprofesijná kategória socialno-poklicna kategorija социјално-струковна категорија social yrkeskategori

Synonyms

socio-professional category