social-security benefit

social-security benefit

социална придобивка sociální dávky social ydelse Sozialleistung κοινωνική παροχή prestación social sotsiaalkindlustushüvitis sosiaaliavustus prestation sociale prestation sociale socijalna naknada társadalombiztosítási juttatás prestazione sociale socialinio draudimo išmoka sociālās nodrošināšanas pabalsts social-security benefit sociale uitkering świadczenia socjalne prestação social prestație socială dávka sociálneho zabezpečenia socialnovarstvena dajatev социјални додатак social förmån