social sciences

social sciences

социални науки humanitní vědy socialvidenskaber Sozialwissenschaften κοινωνικές επιστήμες ciencias sociales sotsiaalteadused yhteiskuntatieteet sciences sociales sciences sociales društvene znanosti társadalomtudományok scienze sociali socialiniai mokslai sociālās zinātnes social sciences sociale wetenschappen nauki społeczne ciências sociais științe sociale spoločenské vedy družbene vede друштвене науке samhällsvetenskap

Synonyms

humanities