social participation

social participation

социално участие společenská účast deltagelse i socialt fællesskab Teilnahme am sozialen Leben κοινωνική συμμετοχή participación social ühiskonnaelus osalemine yhteiskunnallinen osallistuminen participation sociale participation sociale društveno sudjelovanje társadalmi részvétel partecipazione sociale socialinis veiklumas sociālā līdzdalība social participation sociale participatie partycypacja społeczna participação social participare socială sociálna účasť sodelovanje v družbi учешће у друштвеном животу delaktighet i samhällslivet