social legislation

social legislation

социално право sociální právo socialret Sozialrecht κοινωνικό δίκαιο Derecho social sotsiaalõigusaktid sosiaalilainsäädäntö droit social droit social socijalno zakonodavstvo szociális jogszabályok diritto sociale socialinė teisė sociālo tiesību akti social legislation sociaal recht prawo socjalne direito social legislație socială sociálna legislatíva socialna zakonodaja социјално право sociallagstiftning