selective dissemination of information

selective dissemination of information

избирателно разпространение на информация adresné rozšiřování informací selektiv informationsspredning selektive Informationsverbreitung επιλεκτική διάδοση πληροφοριών difusión selectiva de la información valikuline teabelevi valikoiva tiedon jakelu diffusion sélective d´information diffusion sélective d´information selektivno širenje informacija szelektív információterjesztés diffusione selettiva di informazioni atrankinė informacijos sklaida informācijas izplatīšana izlases kārtā selective dissemination of information selectieve informatieverspreiding selektywna dystrybucja informacji difusão selectiva da informação diseminarea selectivă a informației výberové rozširovanie informácií selektivno razširjanje informacij селективно ширење информација selektiv informationsspridning

Synonyms

search profile