scientific report

scientific report

научна експертиза vědecká zpráva videnskabelig ekspertise wissenschaftliches Gutachten επιστημονική πραγματογνωμοσύνη peritaje científico teadusaruanne tieteellinen asiantuntemus expertise scientifique expertise scientifique znanstveno mišljenje tudományos vélemény perizia scientifica mokslinis pranešimas zinātnisks ziņojums scientific report wetenschappelijke expertise ekspertyza naukowa peritagem científica raport științific vedecká správa znanstveno poročilo научно мишљење vetenskaplig bedömning

Synonyms

scientific assessment, scientific opinion

Broader terms

research