savings bank

savings bank

спестовна каса spořitelna sparekasse Sparkasse ταμιευτήριο caja de ahorros hoiupank säästöpankki caisse d´épargne caisse d´épargne štedionica takarékpénztár cassa di risparmio taupomasis bankas krājbanka savings bank spaarbank kasa oszczędnościowa caixa de depósitos bancă de economii sporiteľňa hranilnica штедионица sparbank

Broader terms

bank