sampling

sampling

вземане на проби vzorkování prøveudtagning Stichprobenverfahren δειγματοληψία muestreo valimi võtmine otanta échantillonnage échantillonnage uzimanje uzorka mintavétel campionamento imtis paraugu ņemšana sampling monsterneming pobieranie prób amostragem eșantionare tvorba vzoriek vzorčenje узорковање urval

Broader terms

sample survey