retired person

retired person

пенсионер по старост důchodce pensioneret person Altersrentner συνταξιούχος persona jubilada pensionär eläkeläinen personne retraitée personne retraitée umirovljena osoba nyugdíjas pensionato pensininkas nestrādājošs pensionārs retired person gepensioneerde emeryt reformado pensionar dôchodca upokojenec пензионисана особа pensionär

Synonyms

pensioner, retired worker