restorative justice

restorative justice

възстановително правосъдие nápravná justice genoprettende retfærdighed opferorientierte Justiz αποκαταστατική δικαιοσύνη justicia reparadora restoratiivõigus restoratiivinen oikeus justice réparatrice justice réparatrice restorativna pravda helyreállító igazságszolgáltatás giustizia riparatrice atkuriamasis teisingumas atjaunots taisnīgums restorative justice herstelrecht sprawiedliwość naprawcza justiça reparadora justiție restaurativă obnovujúca spravodlivosť popravljalna (restorativna) pravica ресторативна правда reparativ rättvisa