remission of export duties

remission of export duties

опрощаване на износни мита prominutí vývozního cla fritagelse for eksportafgifter Abgabenerlass bei der Ausfuhr απαλλαγή από τέλη εξαγωγής desgravación a la exportación eksporditollimaksu vähendamine vientitullin peruutus remise à l´exportation remise à l´exportation smanjenje izvozne carine kiviteli vámok elengedése sgravio all´esportazione eksporto muitų grąžinimas atbrīvojums no izvedmuitas remission of export duties uitvoerkorting zwolnienie z cła eksportowego isenção de imposições nas exportações reducerea taxelor de export odpustenie vývozného cla odpustitev izvoznih dajatev повраћај извозних дажбина befrielse från exporttullar

Broader terms

export financing