religion

religion

религия náboženství religion Religion θρησκεία religión religioon uskonto religion religion vjera vallás religione religija reliģija religion godsdienst religia religião religie náboženstvo religija религија religion