relationship

relationship

роднинска връзка příbuzenský vztah slægtskab Verwandtschaft συγγένεια parentesco sugulus sukulaisuussuhde parenté parenté srodstvo hozzátartozói viszony parentela giminystė radniecība relationship verwantschap pokrewieństwo pais rudenie príbuzenstvo sorodstvo однос släktskap

Synonyms

father, mother, parents