regional budget

regional budget

регионален бюджет rozpočet kraje regionalt budget Regionalhaushalt περιφερειακός προϋπολογισμός presupuesto regional piirkondlik eelarve alueellinen talousarvio budget régional budget régional regionalni proračun regionális költségvetés bilancio regionale regioninis biudžetas reģionālais budžets regional budget provinciebegroting budżet regionalny orçamento regional buget regional regionálny rozpočet regionalni proračun регионални буџет regional budget

Broader terms

regional finances