regional and local authorities

regional and local authorities

териториална изпълнителна власт správní celek territorial forvaltningsenhed Gebietskörperschaft οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού entidad territorial piirkondlikud ja kohalikud valitsusüksused alueelliset ja paikalliset viranomaiset collectivité territoriale collectivité territoriale jedinica regionalne i lokalne uprave területi és helyi hatóságok ente pubblico territoriale administracinis teritorinis vienetas reģionālās un vietējās varas iestādes regional and local authorities territoriale collectiviteit samorząd terytorialny comunidade territorial autoritate regională și locală regionálne a miestne orgány regionalne in lokalne oblasti јединице регионалне и локалне самоуправе territoriell förvaltningsenhet

Synonyms

regional subdivision