refusal to sell

refusal to sell

отказ на продажби odmítnutí dodávat salgsvægring Verkaufsverweigerung άρνηση πώλησης negativa de venta müügist keeldumine toimituksesta kieltäytyminen refus de vente refus de vente uskraćivanje prodaje értékesítés megtagadása rifiuto di vendita atsisakymas parduoti atteikums piegādāt refusal to sell verkoopweigering odmowa sprzedaży recusa de venda refuzarea vânzării odmietnutie predaja zavrnitev prodaje одбијање продаје leveransvägran

Synonyms

refusal to deal, refusal to supply