redundancy

redundancy

съкращения по икономически причини propouštění z ekonomických důvodů økonomisk betinget afskedigelse Entlassung aus wirtschaftlichem Grund απόλυση για οικονομικούς λόγους despido por causas económicas koondamine irtisanominen taloudellisista syistä licenciement économique licenciement économique višak radnika létszámcsökkentés gazdasági okokból licenziamento per motivi economici atleidimas dėl darbo vietų mažinimo štatu samazināšana redundancy ontslag om economische redenen redukcja etatów despedimento por motivos económicos concediere din motive economice nadbytočnosť odpoved zaradi poslovnih razlogov вишак радника övertalighet

Broader terms

dismissal