redevelopment aid

redevelopment aid

помощ за реорганизация podpora transformace omstillingsstøtte Umstellungsbeihilfe ενισχύσεις μετατροπής ayuda a la reconversión taastamisabi jälleenkehittämistuki aide à la reconversion aide à la reconversion pomoć daljnjemu razvoju átalakulási támogatás aiuto alla riconversione perorientavimo pagalba tālākas attīstības atbalsts redevelopment aid steun voor omschakeling wspieranie przekształceń ajuda à reconversão ajutor pentru reconversie economică podpora obnovy rozvoja pomoč za preusmeritev помоћ за преусмеравање привреде omställningsstöd