receivership

receivership

ликвидация на имущество nucená správa konkurs med udlodning Vermögensauseinandersetzung εκκαθάριση της περιουσίας liquidación de bienes pankrotivara haldamine konkurssipesän hallinto liquidation des biens liquidation des biens likvidacijska prisilna uprava vagyon felszámolása liquidazione dei beni likvidavimo administravimas īpašuma tiesību nodošana receivership vereffening van de boedel postępowanie upadłościowe liquidação dos bens lichidarea bunurilor správa konkurznej podstaty prisilna poravnava ликвидација имовине konkursförvaltning

Synonyms

compulsory liquidation

Broader terms

liquidation