rail network

rail network

железопътна мрежа železniční síť jernbanenet Schienennetz σιδηροδρομικό δίκτυο red ferroviaria raudteevõrk rautatieverkko réseau ferroviaire réseau ferroviaire željeznička mreža vasúthálózat rete ferroviaria geležinkelių tinklas dzelzceļu tīkls rail network spoorwegnet sieć kolejowa rede ferroviária rețea feroviară železničná sieť železniško omrežje железничка мрежа järnvägsnät

Synonyms

railway line, railway track

Broader terms

rail transport

Narrower terms

railway station