quality standard

quality standard

стандарт за качество norma kvality kvalitetsnorm Qualitätsnorm ποιοτικό πρότυπο norma de calidad kvaliteedistandard laatustandardi norme de qualité norme de qualité norma kakvoće minőségi előírás norma di qualità kokybės standartas kvalitātes standarts quality standard kwaliteitsnorm norma jakości norma de qualidade standard de calitate norma kvality standard kakovosti стандард квалитета kvalitetsstandard