qualified majority

qualified majority

квалифицирано мнозинство kvalifikovaná většina kvalificeret flertal qualifizierte Mehrheit ειδική πλειοψηφία mayoría cualificada kvalifitseeritud häälteenamus määräenemmistö majorité qualifiée majorité qualifiée kvalificirana većina minősített többség maggioranza qualificata kvalifikuotoji dauguma kvalificētais balsu vairākums qualified majority gekwalificeerde meerderheid większość kwalifikowana maioria qualificada majoritate calificată kvalifikovaná väčšina kvalificirana večina квалификована већина kvalificerad majoritet

Synonyms

reinforced majority

Broader terms

majority voting