purchasing power parity

purchasing power parity

паритетна покупателна способност parita kupní síly købekraftsparitet Kaufkraftparität ισοτιμία αγοραστικής δύναμης paridad de poder adquisitivo ostujõu pariteet ostovoimapariteetti parité de pouvoir d´achat parité de pouvoir d´achat paritet kupovne moći vásárlóerő-paritás parità di potere d´acquisto perkamosios galios lygiavertiškumas pirktspējas paritāte purchasing power parity koopkrachtpariteit parytet siły nabywczej paridade do poder de compra paritatea puterii de cumpărare parita kúpnej sily pariteta kupne moči паритет куповне моћи köpkraftsparitet

Broader terms

purchasing power