public prosecution

public prosecution

наказателно преследване trestní stíhání offentlig påtale Strafverfolgung ποινική αγωγή intervención del ministerio fiscal riiklik süüdistus yleinen syyte action publique action publique progon po službenoj dužnosti közvádas eljárás azione pubblica viešasis kaltinimas valsts apsūdzība public prosecution strafvervolging oskarżenie publiczne acção penal urmărire judiciară trestné stíhanie kazenski pregon кривично гоњење по службеној дужности allmänt åtal