psychotropic substance

psychotropic substance

психотропна субстанция psychotropní látka psykotropisk stof Psychopharmakon ψυχότροπη ουσία sustancia psicotrópica psühhotroopne aine psykotrooppinen aine substance psychotrope substance psychotrope psihotropna tvar pszichotróp anyag sostanza psicotropa psichotropinė medžiaga psihotropa viela psychotropic substance psychotropicum substancja psychotropowa substância psicotrópica substanțe psihotrope psychotropná látka psihotropna snov психотропна супстанца psykotropiskt preparat